Australia đang phải chịu những "bong bóng nhà đất lớn nhất trong lịch sử" - Dự đoán của NAB

11:06:00 26/05/2015

Dự đoán của NAB - Nhóm kinh tế ' bong bóng nhà đất - thoái ln Sydney và Melbourne' gây ra cuc tranh lun vi mt tuyên brng Australia đang phi chu nhng "bong bóng nhà đất ln nht trong lch s".NAB d
báo rng giá nhà stăng Sydney 10% trong năm 2015 và 5% trong năm 2016. So sánh vi tc độ tăng trưởng hin ti ca 16,4%, theo sliu CoreLogic RP Data gn đây nht.

- Giá nhà Melbourne được dbáo stăng 6,2% trong năm 2015 và 3,5% trong năm 2016, so vi tltăng trưởng hin nay là 9,8%.
- Brisbane hi
n đang tăng trưởng 3,2%, và đã được dbáo schm li mc 3,0% trong năm 2015 trước khi leo lên đến 5,0% trong năm 2016.
- Giá nhà Perth hi
n nay đang phát trin mc 1.0%, nhưng được dự đoán sgim 2,5% trong năm 2015. Giá này sau đó được dkiến ​​svn phng trong năm 2016.
- Giá Adelaide được d
báo stăng trưởng 0,4% trong năm 2015 và 0,5% trong năm 2016, so vi tltăng trưởng hin nay là 3,5%.

Trên kh
p nước Úc, tăng trưởng giá nhà dkiến ​​là 6,4% trong năm 2015 và 3,8% trong năm 2016.
NAB cho bi
ết suy thoái được gây ra bi "tht nghip tăng cao, tăng trưởng chm chp, thu nhp hgia đình, khnăng chi tr- đặc bit là Sydney và Melbourne - chi phí cuc sng cao".Tám thành phtrung tâm ca Úc hin nay đang phát trin mc 9,6%, theo CoreLogic RP Data. Các sliu thng kê thành mt báo cáo ca NAB và CoreLogic RP Data - 2015 Australian Housing Market Report. NAB cho biết các nhà môi gii scó quyn truy cp vào báo cáo của họ từ đó chng minh sự cam kết ca ngân hàng với bên thba.

 

"Chúng tôi mun cung cp cho các nhà môi gii mt cái nhìn cụ thể - Housing Market Report để hcó thsdng như mt công cvà ngun lc để bt đầu trò chuyn vi khách hàng và tăng thêm giá trcho khách hàng mua nhà", NAB Broker tng giám đốc Steve Kane cho biết.

"Chúng tôi hi
u được sc mnh ca các mi quan hmôi gii vi khách hàng ca h, và điu quan trng là chúng tôi htrcác nhà môi gii vi các thông tin và tài nguyên như mt cách thhin scam kết ca chúng tôi với khách hàng."

TV tổng hợp Theadviser

Ý kiến bạn đọc

        
X
Họ tên:
Email:
Mã bảo vệ:
XBADHR

Tin khác